Om Wisco Analys

 Företaget ägs och drivs av Sandro Scocco som har en bred bakgrund inom ekonomi, utbildnings-, närings- och arbetsmarknadspolitik.  Sandro har också stor mediavana och erfarenhet av utvecklandet av strategisk organisationsstyrning och massmediakommunikation från sina roller som direktör på större myndighet och chefsekonom i ett flertal organisationer.

  

Affärsidén är att vara ett litet flexibelt nätverksföretag inom intellektuella tjänster med starka och välutvecklade band till specialistkompetens på myndigheter, i näringslivet och inom forskarvärlden.

 

Företaget etablerades 2009.

CV

Sandro Scocco

Porträttbilder för nedladdning